wyszukiwanie zaawansowane

MENU

Strona Podmiotowa: Gmina Zabrodzie

Kierownictwo urzędu i pozostali pracownicy

Imię i Nazwisko 
Stanowisko 
Zdzisław Damian Bocian Sekretarz ()
Teresa Halina Boguszewska Zastępca Głównego Księgowego Budżetu ()
Wiesława Dąbrowska Skarbnik ()
Jan Getka Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji ()
Marek Jeziórski Insp. ds. obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i spraw p. pożarowych ()
Paulina Marcinkiewicz Inspektor ds. obsługi rady i promocji gminy ()
Tadeusz Michalik Wójt Gminy ()
Renata Wiśniewska Zastępca kierownika Urzędu Stanu Cywilnego i Dowodów Osobistych ()
Imię i Nazwisko 
Stanowisko 
Zdzisław Damian Bocian Sekretarz ()
Teresa Halina Boguszewska Zastępca Głównego Księgowego Budżetu ()
Wiesława Dąbrowska Skarbnik ()
Jan Getka Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji ()
Jacek Gomulski Stanowisko pracy ds. informatyki, pełnomocnik ds. informacji niejawnych, sprawy wojskowe ()
Marek Jeziórski Samodzielne stanowisko ds. obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego ()
Marek Jeziórski Insp. ds. obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i spraw p. pożarowych ()
Marianna Kostrzewa Samodzielne stanowisko pracy ds. Obsługi Kasy Urzędu, Kultury, Kultury Fizycznej, Oświaty, Zdrowia, Kancelaryjno-Technicznych i Spraw Gospodarczych ()
Wanda Jadwiga Kutkiewicz Samodzielne stanowisko pracy ds. Księgowości Budżetowej ()
Ewa Bożena Małaszek Samodzielne stanowisko pracy ds. Księgowości Podatkowej ()
Paulina Marcinkiewicz Inspektor ds. obsługi rady i promocji gminy ()
Tadeusz Michalik Wójt Gminy ()
Jerzy Henryk Nowak Podinspektor ds. inwestycji, gospodarki przestrzennej i gospodarki nieruchomościami ()
Barbara Sadowska Samodzielne Stanowisko pracy ds. Księgowości Budżetowej, Płac i ZUS ()
Karolina Sokołowska Insp. ds. rolnictwa i działalności gospodarczej ()
Janina Suchenek Stanowisko pracy ds.Ewidencji Ludności i kadr ()
Renata Wiśniewska Zastępca kierownika Urzędu Stanu Cywilnego i Dowodów Osobistych ()
Monika Wrona Samodzielne stanowisko pracy ds. Wymiaru i Zobowiązań Pieniężnych ()
Beata Zyśk Samodzielne stanowisko ds. organizacyjnych i obsługi Rady Gminy ()
Imię i Nazwisko 
Stanowisko 
Komórka organizacyjna 
Zdzisław Damian Bocian Sekretarz ()Sekretarz
Teresa Halina Boguszewska Zastępca Głównego Księgowego Budżetu ()Referat Planowania, Budżetu, Finansów i Księgowości
Wiesława Dąbrowska Skarbnik ()Referat Planowania, Budżetu, Finansów i Księgowości
Jan Getka Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji ()Referat planowania przestrzennego, ochrony środowiska i inwestycji
Jacek Gomulski Stanowisko pracy ds. informatyki, pełnomocnik ds. informacji niejawnych, sprawy wojskowe ()Samodzielne stanowisko pracy ds. informatyki, pełnomocnik ds. informacji niejawn
Marek Jeziórski Samodzielne stanowisko ds. obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego ()Samodzielne stanowisko pracy ds. obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzyo
Marek Jeziórski Insp. ds. obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i spraw p. pożarowych ()Samodzielne stanowisko pracy ds. obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzyo
Marianna Kostrzewa Samodzielne stanowisko pracy ds. Obsługi Kasy Urzędu, Kultury, Kultury Fizycznej, Oświaty, Zdrowia, Kancelaryjno-Technicznych i Spraw Gospodarczych ()Samodzielne stanowisko pracy ds. Obsługi Kasy Urzędu, Kultury, Kultury Fizycznej
Wanda Jadwiga Kutkiewicz Samodzielne stanowisko pracy ds. Księgowości Budżetowej ()Samodzielne stanowisko pracy ds. Księgowości Budżetowej
Ewa Bożena Małaszek Samodzielne stanowisko pracy ds. Księgowości Podatkowej ()Samodzielne stanowisko pracy ds. Księgowości Podatkowej
Paulina Marcinkiewicz Inspektor ds. obsługi rady i promocji gminy () 
Tadeusz Michalik Wójt Gminy ()Wójt
Jerzy Henryk Nowak Podinspektor ds. inwestycji, gospodarki przestrzennej i gospodarki nieruchomościami ()Referat planowania przestrzennego, ochrony środowiska i inwestycji
Barbara Sadowska Samodzielne Stanowisko pracy ds. Księgowości Budżetowej, Płac i ZUS ()Referat Planowania, Budżetu, Finansów i Księgowości
Karolina Sokołowska Insp. ds. rolnictwa i działalności gospodarczej ()Samodzielne stanowisko pracy ds. Rolnictwa, Działalności Gospodarczej i Spraw P.
Janina Suchenek Stanowisko pracy ds.Ewidencji Ludności i kadr ()Samodzielne stanowisko pracy ds. Ewidencji Ludności i Kadr
Renata Wiśniewska Zastępca kierownika Urzędu Stanu Cywilnego i Dowodów Osobistych ()Zastępca kierownika Urzędu Stanu Cywilnego i Dowodów Osobistych
Monika Wrona Samodzielne stanowisko pracy ds. Wymiaru i Zobowiązań Pieniężnych ()Samodzielne stanowisko pracy ds. Wymiaru i Zobowiązań Pieniężnych
Beata Zyśk Samodzielne stanowisko ds. organizacyjnych i obsługi Rady Gminy ()Samodzielne stanowisko pracy ds. organizacyjnych i obsługi Rady Gminy
Rok (Malejąco)
 
Kategoria osób zobowiązanych (Rosnąco)
Osoba składająca oświadczenie 
Data złożenia oświadczenia (Malejąco)
[Zwiń]2016
 [Zwiń]Osoby wydające decyzje administracyjne z upoważnienia
   Agnieszka Kryśkiewicz   2016-09-01
   Marta Górska   2016-05-17
[Rozwiń]2015
[Rozwiń]2014
[Rozwiń]2013
[Rozwiń]2012
[Rozwiń]2011
[Rozwiń]2010
[Rozwiń]2009
[Rozwiń]2008
[Rozwiń]2007
[Rozwiń]2006
[Rozwiń]2005
[Rozwiń]2004
[Rozwiń]2003
[Rozwiń]2002