wyszukiwanie zaawansowane

MENU

Strona Podmiotowa: Gmina Zabrodzie

Urzędowe tablice ogłoszeń

Wyszukiwanie w tekście (data, znak sprawy, czego dotyczy,adresat)
Wybierz tablicę:
v
Od kiedy na tablicy 
Do kiedy na tablicy 
Tytuł ogloszenia - czego dotyczy 
2018-12-072018-12-21Obwieszczenie Wójta Gminy Zabrodzie o wydaniu decyzji Wójta Gminy Zabrodzie Nr 12/2018 znak RG.6733.9.2018 ustalającej na rzecz PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie napowietrznej linii elektroenergetycznej
2018-12-062018-12-20Obwieszczenie Wójta Gminy Zabrodzie o wydaniu decyzji Wójta Gminy Zabrodzie Nr 11/2018 znak RG.6733.11.2018 ustalająca na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Słopsku, ul. Wincentego Witosa 97, 07-230 Zabrodzie warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przystosowaniu części pomieszczeń strażnicy OSP w Słopsku dla potrzeb świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu dla potrzeb turystyki i rekreacji na działce nr ew. 191/1 obręb Słopsk
2018-12-052018-12-19Obwieszczenie Wójta Gminy Zabrodzie o wydaniu decyzji Wójta Gminy Zabrodzie Nr 10/2018 znak RG.6733.10.2018 ustalającej na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.,
2018-11-082019-01-08Ogłoszenie Starosty Powiatu Wyszkowskiego o zamiarze ograniczenia w drodze decyzji sposobu korzystania z nieruchomości w stosunku do następujących nieruchomości położonych na terenie gminy Zabrodzie
2018-10-31 Informacja dotycząca aktualizacji podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli w 2018 roku
2018-10-31 Obwieszczenie Wójta Gminy Zabrodzie o terminach rozpoczęcia i zakończenia oraz miejscach polowań zbiorowych organizowanych przez Koło Łowieckie ĄTROPÓ
2018-10-25 Obwieszczenie Wójta Gminy Zabrodzie o terminach rozpoczęcia i zakończenia oraz miejscach polowań zbiorowych organizowanych przez Koło Łowieckie "CZAJKA"
2018-08-28 Zawiadomienie Starosty Powiatu Wyszkowskiego z dnia 28 sierpnia 2018 r.
2018-08-22 Komunikat Komisarza Wyborczego w Ostrołęce II z dnia 16 sierpnia 2018 r.
2018-08-22 Komunikat Komisarza Wyborczego w Ostrołęce II z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie miejsca i terminu przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych oraz w sprawie zgłoszeń do składów terytorialnych komisji wyborczych w związku z z wyborami do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic n. st. Warszawy oraz wyborami wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonymi na dzień 21 października 2018 r.
Strona 1 of 17 (170 ogłoszeń)Poprzednia[1]234567151617Następna