wyszukiwanie zaawansowane

MENU

Strona Podmiotowa: Gmina Zabrodzie

Urzędowe tablice ogłoszeń

Wyszukiwanie w tekście (data, znak sprawy, czego dotyczy,adresat)
Wybierz tablicę:
v
Od kiedy na tablicy 
Do kiedy na tablicy 
Tytuł ogloszenia - czego dotyczy 
2017-12-13 Ogłoszenie Zarządu Powiatu Wyszkowskiego z dnia 12 grudnia 2017r w sprawie wykazu nieruchomości Powiatu Wyszkowskiego przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu
2017-12-12 Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2017 (aktualizacja grudzień)
2017-12-122017-12-26Obwieszczenie Wójta Gminy Zabrodzie dotyczące ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej
2017-12-042017-12-18Obwieszczenie Wójta Gminy Zabrodzie o ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia
2017-12-042017-12-18Obwieszczenie Wójta Gminy Zabrodzie dotyczące wydania postanowienia zawieszającego postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacyjnej
2017-10-31 Informacja dotycząca kwoty dotacji dla przedszkoli w 2017 roku
2017-09-27 Urząd Gminy Zabrodzie przedstawia do zapoznania się wersję roboczą projektu sieci wodociągowej w miejscowości Słopsk i Młynarze. Uwagi do projektu można składać do Urzędu Gminy do dnia 6 października 2017 r. Kontakt e-mail: urzad@zabrodzie.pl lub tel. 29 642 31 65
2017-09-21 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zabrodzie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
2017-09-05 Plan postępwań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2017 (aktualizacja)
2017-04-25 Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Zabrodzie za 2016 rok
Strona 1 of 16 (152 ogłoszeń)Poprzednia[1]234567141516Następna