wyszukiwanie zaawansowane

MENU

Strona Podmiotowa: Gmina Zabrodzie

Urzędowe tablice ogłoszeń

Wyszukiwanie w tekście (data, znak sprawy, czego dotyczy,adresat)
Wybierz tablicę:
v
Od kiedy na tablicy 
Do kiedy na tablicy 
Tytuł ogloszenia - czego dotyczy 
2018-08-17 Decyzja WA.RET.070.1.307.3.2018 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Qodnej w Warszawie zatwierdzająca taryfę dotyczącą zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Zabrodzie
2018-08-162018-08-30Obwieszczenie Wójta Gminy Zabrodzie z dnia 16.08.2018r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr ew. 159/2 oraz 133/1 w miejscowości Niegów, gm. Zabrodzie
2018-08-162018-08-30Obwieszczenie Wójta Gminy Zabrodzie z dnia 16.08.2018r. o wydaniu decyzji ustalającej warunki lokalizacji inwestycji celub publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kablowej linii elektroenergetycznej 110 kV z traktem światłowodowym
2018-08-03 Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego
2018-07-31 Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2018 (aktualizacja 31.07.2018r.)
2018-06-19 Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych w wyborach w 2018 r. na obszarze województwa mazowieckiego
2018-05-24 Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Wyszkowie Wydział I Cywilny
2018-05-24 Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Wyszkowie Wydział I Cywilny
2018-05-24 Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Wyszkowie Wydział I Cywilny
2018-04-30 Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Zabrodzie za 2017 rok
Strona 1 of 17 (162 ogłoszeń)Poprzednia[1]234567151617Następna