wyszukiwanie zaawansowane

MENU

Strona Podmiotowa: Gmina Zabrodzie

Zarządzenia i inne akty wewnętrzne

Ilość wyników na stronie:
Numer Data podjęcia Tytuł Prawo Miejscowe Status aktu
0050.47.2017 2017-08-17 w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Zabrodzie NIE Uchwalony obowiązujący
0050.45.2017 2017-08-02 w sprawie pieczęci i pieczątek stosowanych w Urzedzie Gminy Zabrodzie oraz trybu ich zamawiania, ewidencjonowania,używania i przechowywania oraz likwidacji NIE Uchwalony obowiązujący
0050.43.2017 2017-07-20 w sprawie powierzenia obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych NIE Uchwalony obowiązujący
0050.42.2017 2017-07-20 w sprawie przetwarzania danych osobowych NIE Uchwalony obowiązujący
0050.40.2017 2017-07-12 w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Zabrodziu NIE Uchwalony obowiązujący
0050.37.2017 2017-06-30 w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Zabrodzie na rok 2017 NIE Uchwalony obowiązujący
0050.36.2017 2017-06-30 o ustanowieniu urzędnika wyborczego NIE Uchwalony obowiązujący
0050.35.2017 2017-06-16 w sprawie przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia w formie gry decyzyjnej z zakresu spraw obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego NIE Uchwalony obowiązujący
0050.34.2017 2017-06-16 w sprawie odwołania ze stanowiska Pani Jadwigi Teodorczyk Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Dębinkach NIE Uchwalony obowiązujący
0050.33.2017 2017-06-16 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Dębinkach NIE Uchwalony obowiązujący
0050.32.2017 2017-06-16 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Zabrodziu NIE Uchwalony obowiązujący
0050.31.2017 2017-06-14 w sprawie upoważnienia Pana Zdzisława Damiana Bociana Sekretarza Gminy do dokonywania wpisów, zmian oraz wykreśleń wpisów w Rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Zabrodzie, wpisów w księgach rejestrowych oraz do wydawania odpisów z rejestru instytucji kultury i ksiąg rejestrowych NIE Uchwalony obowiązujący
0050.29.2017 2017-05-31 w sprawie powołania Komisji Przetergowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kiciny, Płatków NIE Uchwalony obowiązujący
0050.27.2017 2017-05-24 W sprawie: podania do publicznej informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zabrodzie za 2016 rok NIE Uchwalony obowiązujący
0050.26.2017 2017-05-19 w sprawie ogłoszenia naboru na zastępstwo na czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Zabrodziu NIE Uchwalony obowiązujący
Pierwsza 1 2 3 4 5  ... Ostatnia