wyszukiwanie zaawansowane

MENU

Strona Podmiotowa: Gmina Zabrodzie

Zarządzenia i inne akty wewnętrzne

Ilość wyników na stronie:
Numer Data podjęcia Tytuł Prawo Miejscowe Status aktu
0050.67.2017 2017-12-05 w sprawie powołania Komisji w celu ustalenia przyczyn i okoliczności zdarzenia w pracy NIE Uchwalony obowiązujący
0050.66.2017 2017-12-04 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu w magazynie Obrony Cywilnej Gminy Zabrodzie NIE Uchwalony obowiązujący
0050.65.2017 2017-11-27 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Dowożenie uczniów do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Zabrodzie wraz z zapewnieniem opieki NIE Uchwalony obowiązujący
0050.64.2017 2017-11-27 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Zaciągnięcie długoterminowego kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Zabrodzie w 2017 r. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek NIE Uchwalony obowiązujący
0050.63.2017 2017-11-22 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Zabrodzie NIE Uchwalony obowiązujący
0050.61.2017 2017-11-15 w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej na 2018 rok NIE Uchwalony obowiązujący
0050.60.2017 2017-11-15 w sprawie przedłożenia projektu uchwały wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2023 NIE Uchwalony obowiązujący
0050.59.2017 2017-11-13 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Zabrodzie na rok 2017 NIE Uchwalony obowiązujący
0050.58.2017 2017-11-07 w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego NIE Uchwalony obowiązujący
0050.57.2017 2017-10-30 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Wykonanie bankowej obsługi budżetu Gminy Zabrodzie w okresie od 01.12.2017 r. do 30.11.2021 r. NIE Uchwalony obowiązujący
0050.56.2017 2017-10-19 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Zabrodzie na rok 2017 NIE Uchwalony obowiązujący
0050.55.2017 2017-09-29 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Zabrodzie na rok 2017 NIE Uchwalony obowiązujący
0050.54.2017 2017-09-25 w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy dla pracwników samoządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Zabrodzie NIE Uchwalony obowiązujący
0050.53.2017 2017-09-06 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zabrodzie ul. Różana, budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mostówka ul. Dębowa NIE Uchwalony obowiązujący
0050.52.2017 2017-09-04 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050.1.2017 Wójta Gminy Zabrodzie z dnia 2 stycznia 2017 roku w sprawie: przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na 2017 rok NIE Uchwalony obowiązujący
Pierwsza 1 2 3 4 5  ... Ostatnia