wyszukiwanie zaawansowane

MENU

Strona Podmiotowa: Gmina Zabrodzie

Zarządzenia i inne akty wewnętrzne

Ilość wyników na stronie:
Numer Data podjęcia Tytuł Prawo Miejscowe Status aktu
0050.19.2018 2018-03-16 w sprawie odwołania stanu pogotowia przeciwpowodziowego NIE Uchwalony obowiązujący
0050.18.2018 2018-03-13 w sprawie ogłoszenia stanu pogotowia przeciwpowodziowego dla sołectw: Młynarze i Słopsk NIE Uchwalony obowiązujący
0050.17.2018 2018-03-12 zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Zabrodziu NIE Uchwalony obowiązujący
0050.12.2018 2018-02-07 w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym składania dokumentów do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Zabrodzie na rok szkolny 2018/2019 NIE Uchwalony obowiązujący
0050.11.2018 2018-02-01 w sorawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego NIE Uchwalony obowiązujący
0050.10.2018 2018-01-31 w sprawie odwołania alarmu przeciwpowodziowego NIE Uchwalony obowiązujący
0050.9.2018 2018-01-29 w sprawie ogłoszenia stanu alarmu powodziowego NIE Uchwalony obowiązujący
0050.8.2018 2018-01-29 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia likwidacji pieczęci urzędowych i pieczątek stosowanych w Urzędzie Gminy NIE Uchwalony obowiązujący
0050.7.2018 2018-01-26 w sprawie odwołania alarmu przeciwpowodziowego NIE Uchwalony obowiązujący
0050.6.2018 2018-01-22 w sprawie ogłoszenia alarmu powodziowego NIE Uchwalony obowiązujący
0050.5.2018 2018-01-21 w sprawie ogłoszenia stanu pogotowia przeciwpowodziowego dla sołectw Młynarze i Słopsk NIE Uchwalony obowiązujący
0050.4.2018 2018-01-17 w sprawie przekazania środka trwałego stanowiącego własność Gminy Zabrodzie NIE Uchwalony obowiązujący
0050.3.2018 2018-01-03 w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy dla pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Zabrodzie NIE Uchwalony obowiązujący
0050.1.2018 2018-01-02 w sprwawie opracowania planu finansowego dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na rok 2018 NIE Uchwalony obowiązujący
0050.69.2017 2017-12-12 w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zabrodzie NIE Uchwalony obowiązujący
Pierwsza 1 2 3 4 5  ... Ostatnia