wyszukiwanie zaawansowane

MENU

Strona Podmiotowa: Gmina Zabrodzie

Zarządzenia i inne akty wewnętrzne

Ilość wyników na stronie:
Numer Data podjęcia Tytuł Prawo Miejscowe Status aktu
0050.62.2018 2018-10-08 w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Zabrodzie, przeznaczonych do wynajęcia NIE Uchwalony obowiązujący
0050.59.2018 2018-10-01 w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie gminy Zabrodzie w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików wojewódzkich oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. NIE Uchwalony obowiązujący
0050.57.2018 2018-10-01 w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Zabrodziu NIE Uchwalony obowiązujący
0050.56.2018 2018-09-28 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Zabrodzie na rok 2018 NIE Uchwalony obowiązujący
0050.54.2018 2018-09-19 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego NIE Uchwalony obowiązujący
0050.53.2018 2018-09-18 w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Zabrodzie NIE Uchwalony obowiązujący
0050.52.2018 2018-09-17 w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Zabrodzie NIE Uchwalony obowiązujący
0050.51.2018 2018-09-14 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Zabrodzie na rok 2018 NIE Uchwalony obowiązujący
0050.50.2018 2018-09-07 w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Zabrodzie NIE Uchwalony obowiązujący
0050.47.2018 2018-08-30 w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów wyborczych podmiotów uprawnionych do udziału w kampanii wyborczej NIE Uchwalony obowiązujący
0050.46.2018 2018-08-30 w sprawie wskazania Terytorialnej Komisji Wyborczej osoby na Pełnomocnika do spraw informatyki Terytorialnej Komisji Wyborczej w Zabrodziu w wyborach do rady gminy, rady powiatu, sejmiku województwa oraz w wyborach wójta, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. NIE Uchwalony obowiązujący
0050.45.2018 2018-08-29 w sprawie przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebigu realizacji przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej gminy Zabrodzie za pierwsze półrocze 2018 roku NIE Uchwalony obowiązujący
0050.44.2018 2018-08-29 w sprawie przedstawienia informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2018 roku NIE Uchwalony obowiązujący
0050.43.2018 2018-08-27 w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Zabrodziu NIE Uchwalony obowiązujący
0050.41.2018 2018-07-31 w sprawie pwołania zespołu opiniującego przydział lokali mieszkalnych i socjalnych wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Zabrodzie NIE Uchwalony obowiązujący
Pierwsza 1 2 3 4 5  ... Ostatnia