wyszukiwanie zaawansowane

MENU

Strona Podmiotowa: Gmina Zabrodzie

Zarządzenia i inne akty wewnętrzne

Ilość wyników na stronie:
Numer Data podjęcia Tytuł Prawo Miejscowe Status aktu
0050.54.2017 2017-09-25 w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy dla pracwników samoządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Zabrodzie NIE Uchwalony obowiązujący
0050.53.2017 2017-09-06 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zabrodzie ul. Różana, budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mostówka ul. Dębowa NIE Uchwalony obowiązujący
0050.52.2017 2017-09-04 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050.1.2017 Wójta Gminy Zabrodzie z dnia 2 stycznia 2017 roku w sprawie: przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na 2017 rok NIE Uchwalony obowiązujący
0050.51.2017 2017-09-04 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Zabrodzie na rok 2017 NIE Uchwalony obowiązujący
0050.50.2017 2017-08-30 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Zabrodzie na rok 2017 NIE Uchwalony obowiązujący
0050.49.2017 2017-08-29 w sprawie przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej gminy Zabrodzie za pierwsze półrocze 2017 roku NIE Uchwalony obowiązujący
0050.48.2017 2017-08-29 w sprawie przedstawienia informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017 roku NIE Uchwalony obowiązujący
0050.47.2017 2017-08-17 w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Zabrodzie NIE Uchwalony obowiązujący
0050.45.2017 2017-08-02 w sprawie pieczęci i pieczątek stosowanych w Urzedzie Gminy Zabrodzie oraz trybu ich zamawiania, ewidencjonowania,używania i przechowywania oraz likwidacji NIE Uchwalony obowiązujący
0050.43.2017 2017-07-20 w sprawie powierzenia obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych NIE Uchwalony obowiązujący
0050.42.2017 2017-07-20 w sprawie przetwarzania danych osobowych NIE Uchwalony obowiązujący
0050.40.2017 2017-07-12 w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Zabrodziu NIE Uchwalony obowiązujący
0050.37.2017 2017-06-30 w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Zabrodzie na rok 2017 NIE Uchwalony obowiązujący
0050.36.2017 2017-06-30 o ustanowieniu urzędnika wyborczego NIE Uchwalony obowiązujący
0050.35.2017 2017-06-16 w sprawie przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia w formie gry decyzyjnej z zakresu spraw obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego NIE Uchwalony obowiązujący
Pierwsza 1 2 3 4 5  ... Ostatnia