wyszukiwanie zaawansowane

MENU

Strona Podmiotowa: Gmina Zabrodzie

Zarządzenia i inne akty wewnętrzne

Ilość wyników na stronie:
Numer Data podjęcia Tytuł Prawo Miejscowe Status aktu
0050.29.2018 2018-06-07 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Zabrodzie na rok 2018 NIE Uchwalony obowiązujący
0050.27.2018 2018-05-30 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zabrodzie za 2017 rok NIE Uchwalony obowiązujący
0050.26.2018 2018-04-30 w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Zabrodzie za 2017 rok NIE Uchwalony obowiązujący
0050.25.2018 2018-04-27 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Zabrodzie na rok 2018 NIE Uchwalony obowiązujący
0050.24.2018 2018-04-16 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Rozbudowa dróg gminnych: rozbudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Gaj i Niegów, gmina Zabrodzie, rozbudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Głuchy, gmina Zabrodzie, rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Płatków, Podgać, Anastazew gmina Zabrodzie" NIE Uchwalony obowiązujący
0050.23.2018 2018-04-04 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Zabrodzie na rok 2018 NIE Uchwalony obowiązujący
0050.22.2018 2018-03-30 w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych Gminnych Instytucji Kultury za rok 2017 NIE Uchwalony obowiązujący
0050.21.2018 2018-03-29 w sprawie informacji o stanie mienia Gminy Zabrodzie NIE Uchwalony obowiązujący
0050.20.2018 2018-03-29 w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy Zabrodzie za 2017 rok NIE Uchwalony obowiązujący
0050.19.2018 2018-03-16 w sprawie odwołania stanu pogotowia przeciwpowodziowego NIE Uchwalony obowiązujący
0050.18.2018 2018-03-13 w sprawie ogłoszenia stanu pogotowia przeciwpowodziowego dla sołectw: Młynarze i Słopsk NIE Uchwalony obowiązujący
0050.17.2018 2018-03-12 zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Zabrodziu NIE Uchwalony obowiązujący
0050.16.2018 2018-03-07 w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnych Instytucji Kultury za 2017 rok NIE Uchwalony obowiązujący
0050.14.2018 2018-03-05 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Zabrodzie na rok 2018 NIE Uchwalony obowiązujący
0050.12.2018 2018-02-07 w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym składania dokumentów do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Zabrodzie na rok szkolny 2018/2019 NIE Uchwalony obowiązujący
Pierwsza 1 2 3 4 5  ... Ostatnia