wyszukiwanie zaawansowane

MENU

Strona Podmiotowa: Gmina Zabrodzie

Zarządzenia i inne akty wewnętrzne

Ilość wyników na stronie:
Numer Data podjęcia Tytuł Prawo Miejscowe Status aktu
0050.73.2018 2018-11-29 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Zabrodzie na rok 2018 NIE Uchwalony obowiązujący
0050.72.2018 2018-11-28 w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Zabrodzie NIE Uchwalony obowiązujący
0050.71.2018 2018-11-20 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Zabrodzie na rok 2018 NIE Uchwalony obowiązujący
0050.70.2018 2018-11-15 w sprawie przedłożenia projeku uchwały budżetowej na 2019 rok NIE Uchwalony obowiązujący
0050.69.2018 2018-11-15 w sprawie przedłożenia projektu uchwały wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2024 NIE Uchwalony obowiązujący
0050.68.2018 2018-11-14 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Zabrodzie NIE Uchwalony obowiązujący
0050.66.2018 2018-10-31 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Zabrodzie na rok 2018 NIE Uchwalony obowiązujący
0050.67.2018 2018-10-30 w sprawie przekazania sprzętu stanowiącego własność Gminy Zabrodzie NIE Uchwalony obowiązujący
0050.65.2018 2018-10-25 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Zaciągnięcie długoterminowego kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Zabrodzie w 2018 r. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek." NIE Uchwalony obowiązujący
0050.64.2018 2018-10-19 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Zabrodzie na rok 2018 NIE Uchwalony obowiązujący
0050.63.2018 2018-10-17 w sprawie przekazania składników rzeczowych majątku ruchomego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zabrodziu bez obowiązku zwrotu NIE Uchwalony obowiązujący
0050.62.2018 2018-10-08 w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Zabrodzie, przeznaczonych do wynajęcia NIE Uchwalony obowiązujący
0050.59.2018 2018-10-01 w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie gminy Zabrodzie w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików wojewódzkich oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. NIE Uchwalony obowiązujący
0050.58.2018 2018-10-01 zmieniające regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze NIE Uchwalony obowiązujący
0050.57.2018 2018-10-01 w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Zabrodziu NIE Uchwalony obowiązujący
Pierwsza 1 2 3 4 5  ... Ostatnia