wyszukiwanie zaawansowane

MENU

Strona Podmiotowa: Gmina Zabrodzie

Zarządzenia i inne akty wewnętrzne

Ilość wyników na stronie:
Numer Data podjęcia Tytuł Prawo Miejscowe Status aktu
0050.9/2019 2019-02-01 w sprawie norm eksploatacyjnych oraz zasad wydawania i rozliczania zużycia paliw ciekłych przez pojazdy i urządzenia eksploatowanych w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Zabrodzie NIE Uchwalony obowiązujący
0050.4/2019 2019-01-23 w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Zabrodzie na rok szkolny 2019/2020 NIE Uchwalony obowiązujący
0050.2/2019 2019-01-15 w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Zabrodziu NIE Uchwalony obowiązujący
0050.77.2018 2018-12-28 w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabrodziu NIE Uchwalony obowiązujący
0050.75.2018 2018-12-10 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Dowożenie uczniów do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Zabrodzie wraz z zapewnieniem opieki" NIE Uchwalony obowiązujący
0050.73.2018 2018-11-29 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Zabrodzie na rok 2018 NIE Uchwalony obowiązujący
0050.72.2018 2018-11-28 w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Zabrodzie NIE Uchwalony obowiązujący
0050.71.2018 2018-11-20 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Zabrodzie na rok 2018 NIE Uchwalony obowiązujący
0050.70.2018 2018-11-15 w sprawie przedłożenia projeku uchwały budżetowej na 2019 rok NIE Uchwalony obowiązujący
0050.69.2018 2018-11-15 w sprawie przedłożenia projektu uchwały wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2024 NIE Uchwalony obowiązujący
0050.68.2018 2018-11-14 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Zabrodzie NIE Uchwalony obowiązujący
0050.66.2018 2018-10-31 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Zabrodzie na rok 2018 NIE Uchwalony obowiązujący
0050.67.2018 2018-10-30 w sprawie przekazania sprzętu stanowiącego własność Gminy Zabrodzie NIE Uchwalony obowiązujący
0050.65.2018 2018-10-25 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Zaciągnięcie długoterminowego kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Zabrodzie w 2018 r. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek." NIE Uchwalony obowiązujący
0050.64.2018 2018-10-19 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Zabrodzie na rok 2018 NIE Uchwalony obowiązujący
Pierwsza 1 2 3 4 5  ... Ostatnia