wyszukiwanie zaawansowane

MENU

Strona Podmiotowa: Gmina Zabrodzie

Zarządzenia i inne akty wewnętrzne

Ilość wyników na stronie:
Numer Data podjęcia Tytuł Prawo Miejscowe Status aktu
0050.17.2019 2019-04-12 w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. NIE Uchwalony obowiązujący
0050.16.2019 2019-04-10 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Zabrodzie na rok 2019 NIE Uchwalony obowiązujący
0050.15.2019 2019-04-03 w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych Gminnych Instytucji Kultury za rok 2018 NIE Uchwalony obowiązujący
0050.14.2019 2019-03-28 w sprawie informacji o stanie mienia Gminy Zabrodzie NIE Uchwalony obowiązujący
0050.13.2019 2019-03-28 sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy Zabrodzie za 2018 rok NIE Uchwalony obowiązujący
0050.7.2019 2019-02-04 w sprawie wyznaczenia Inspektora ochrony danych w Urzędzie Gminy Zabrodzie i jednostkach organizacyjnych gminy NIE Uchwalony obowiązujący
0050.8.2019 2019-02-01 w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabrodziu do wydawania decyzji administracyjnych NIE Uchwalony obowiązujący
0050.11.2019 2019-02-01 zmieniające Regulamin Pracy Urzędu Gminy w Zabrodziu NIE Uchwalony obowiązujący
0050.10.2019 2019-02-01 zmieniające regulamin wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Zabrodzie NIE Uchwalony obowiązujący
0050.9.2019 2019-02-01 w sprawie norm eksploatacyjnych oraz zasad wydawania i rozliczania zużycia paliw ciekłych przez pojazdy i urządzenia eksploatowanych w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Zabrodzie NIE Uchwalony obowiązujący
0050.6.2019 2019-01-28 w sprawie odwołania stanu pogotowia przeciwpowodziowego NIE Uchwalony obowiązujący
0050.5.2019 2019-01-25 w sprawie zwołania zebrań wiejskich, na których ma być dokonany wybór sołtysów oraz rad sołeckich na terenie Gminy Zabrodzie NIE Uchwalony obowiązujący
0050.4/2019 2019-01-23 w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Zabrodzie na rok szkolny 2019/2020 NIE Uchwalony obowiązujący
0050.3.2019 2019-01-21 w sprawie ogłoszenia stanu pogotowia przeciwpowodziowego dla sołectw: Młynarze i Słopsk NIE Uchwalony obowiązujący
0050.2/2019 2019-01-15 w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Zabrodziu NIE Uchwalony obowiązujący
Pierwsza 1 2 3 4 5  ... Ostatnia