wyszukiwanie zaawansowane

MENU

Strona Podmiotowa: Gmina Zabrodzie - BIP ARCHIWALNY od 31.05.2019r.

Informacje szczegółowe o wybranej komórce:

Nazwa: Samodzielne stanowisko pracy ds. informatyki, pełnomocnik ds. informacji niejawn
Nazwa skrócona:
Symbol:
Adres Organu/Komórki
organizacyjnej:
Urząd Gminy Zabrodzie
Wł. St. Reymonta
Zabrodzie 07-230
Komórka nadrzędna merytorycznie: Sekretarz
Komórka nadrzędna organizacyjnie: Sekretarz
Dni i godziny pracy: Pon-Pt: 8.00 - 16.00
Dni i godziny przyjmowania interesantów:

 Przedmiot działania i kompetencje:

Z ustawy o dostępie do informacji publicznej /Dz.U. Nr 112 poz. 1198/

1. Prawidłowe przygotowanie strony BIP zgodnie z przepisami zawartymi w Dz. U. Nr 67 poz. 619

2. Udostępnianie informacji publicznej zgodnie z wytycznymi zawartymi w Ustawie tj. Dz. U. Nr 112 poz. 1198 oraz bieżąca aktualizacja tych informacji.

W zakresie Informatyki w Urzędzie:

1. Nadzór nad wdrażaniem i eksploatacją programów

2. Sondowanie rynku komputerowego pod kątem zakupów nowoczesnego oprogramowania

3. Wdrażanie nowych technologii informatycznych w Urzędzie

4. Wdrażanie procedur zabezpieczenia dostępu komputerowego

5. Dbałość o ochronę danych osobowych w Urzędzie

6. Przestrzeganie wymagań dotyczących organizacji pracy na stanowiskach wyposażonych w komputery.

Z ustawy o ochronie danych osobowych:

1. Zapoznanie się z przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych

2. Stosowanie określonych przez administratora danych procedur i środków mających na celu zabezpieczenie danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym

3. Zachowanie szczególnej staranności w trakcie wykonywania operacji przetwarzania danych w celu ochrony interesów osób, których te dane dotyczą

4. Podporządkowanie się poleceniom administratora bezpieczeństwa w zakresie ochrony danych

 Kadra kierownicza:

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Jacek Gomulski
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Agnieszka Sosnowska
Data wytworzenia informacji 2004-07-22
Data udostępnienia informacji 2004-07-22