wyszukiwanie zaawansowane

MENU

Strona Podmiotowa: Gmina Zabrodzie - BIP ARCHIWALNY od 31.05.2019r.

Informacje szczegółowe o wybranej komórce:

Nazwa: Samodzielne stanowisko pracy ds. Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych
Nazwa skrócona:
Symbol:
Adres Organu/Komórki
organizacyjnej:
Urząd Gminy Zabrodzie
Wł. St. Reymonta
Zabrodzie 07-230
Komórka nadrzędna merytorycznie: Sekretarz
Komórka nadrzędna organizacyjnie: Sekretarz
Dni i godziny pracy: Pn-pt 8.00 - 16.00
Dni i godziny przyjmowania interesantów: Pn-pt 8.00 - 16.00

 Przedmiot działania i kompetencje:

Z ustawy o ewidencji ludności:

1. Prowadzenie ewidencji ludności;
2. Wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach zameldowania lub wymeldowania.

Z rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie rejestru wyborców:

1. Prowadzenie w oparciu o istniejącą w gminie ewidencję ludności rejestru wyborców

2. Bieżąca aktualizacja rejestru poprzez okazywanie indywidualnej karty osobowej mieszkańca którego dotyczy wniosek

3. Wydawanie dokumentów stwierdzających tożsamość.

Z ustawy o ochronie danych osobowych:

1. Zapoznanie się z przepisami prawa w zakresie danych osobowych

2. Stosowanie określonych przez administratora danych procedur i środków mających na celu zabezpieczenie danych przed ich przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym

3. Zachowanie szczególnej staranności w trakcie wykonywania operacji przetwarzania danych w celu ochrony interesów osób, których te dane dotyczą

4. Podporządkowanie się poleceniom administratora bezpieczeństwa informacji oraz właściwego kierownika w zakresie ochrony danych.

 Kadra kierownicza:

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 0001-01-01
Data udostępnienia informacji 0001-01-01