wyszukiwanie zaawansowane

MENU

Strona Podmiotowa: Gmina Zabrodzie - BIP ARCHIWALNY od 31.05.2019r.

Szczegóły informacji:

Obwieszczenie o podjęciu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na reali

Data: 2008-10-30
Autor: Jan Korybczak
Treść informacji / streszczenie:
Zabrodzie 30.10.2008r.
PŚI 7624/68/08


OBWIESZCZENIE


Na podstawie art.32 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2008r. Nr 25 poz.150 z późn. zm.)

informuję

o podjęciu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na podpowierzchniowej eksploatacji kopaliny pospolitej (piasku) udokumentowanego jako złoże kruszywa naturalnego "SŁOPSK II" w kat. C1 na działkach
Nr 672 i 674 w miejscowości Słopsk, gm. Zabrodzie.

Decyzja została wydana na wniosek PPUH "PISKOPOL-SŁOPSK" s.c. W. Garbarczyk,
S. Pacik, M. Kacprzak Słopsk ul. W. Witosa 112, 07-230 Zabrodzie

Informacja na temat podjętej decyzji znajduje się w publicznie dostępnym wykazie danych
o dokumentach prowadzonym przez Referat Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji Urzędu Gminy w Zabrodziu ul. Wł. St. Reymonta 51 pok. Nr 10. Wykaz jest dostępny od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 - 15:00.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie
na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Zabrodziu: zabrodziegw.e-bip.pl oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Zabrodziu przy
ul. Wł. St. Reymonta 51.

    Informacje systemowe

Tożsamość osoby, która odpowiada za treść informacji Ołdak Adam
Tożsamość osoby, która wytworzyła informację Jan Korybczak
Tożsamość osoby, która udostępniła informację Jacek Gomulski
Data wytworzenia informacji 2008-10-30
Data udostępnienia informacji 2008-10-30