wyszukiwanie zaawansowane

MENU

Strona Podmiotowa: Gmina Zabrodzie - BIP ARCHIWALNY od 31.05.2019r.

Zarządzenia i inne akty wewnętrzne

Ilość wyników na stronie:
Numer Data podjęcia Tytuł Prawo Miejscowe Status aktu
0050.27.2019 2019-05-31 w sprawie raportu o stanie Gminy Zabrodzie za 2018 rok NIE Uchwalony obowiązujący
0050.26.2019 2019-05-31 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publiczbego pn." Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Podgać - etaqp I" NIE Uchwalony obowiązujący
0050.24.2019 2019-05-27 w sprawie podania do publicznej informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zabrodzie za 2018 rok NIE Uchwalony obowiązujący
0050.23.2019 2019-05-22 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Zabrodzie na rok 2019 NIE Uchwalony obowiązujący
0050.22.2019 2019-05-17 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn:"Wykonanie poprawy przejezdności dróg na terenie Gminy Zabrodzie poprzez uzupełnienie nawierzchni dróg kruszywami wraz z równaniem i profilowaniem drogi oraz zagęszczeniem walcem samojezdnym" NIE Uchwalony obowiązujący
0050.21.2019 2019-05-10 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Rozbudowa drogi gminnej Lipiny-Dębinki, gmina Zabrodzie" NIE Uchwalony obowiązujący
0050.20.2019 2019-05-08 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Zabrodzie na rok 2019 TAK Uchwalony obowiązujący
0050.19.2019 2019-04-30 w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Zabrodzie za 2018 rok NIE Uchwalony obowiązujący
0050.18.2019 2019-04-29 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Zabrodzie na rok 2019 TAK Uchwalony obowiązujący
0050.17.2019 2019-04-12 w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. NIE Uchwalony obowiązujący
0050.16.2019 2019-04-10 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Zabrodzie na rok 2019 NIE Uchwalony obowiązujący
0050.15.2019 2019-04-03 w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych Gminnych Instytucji Kultury za rok 2018 NIE Uchwalony obowiązujący
0050.14.2019 2019-03-28 w sprawie informacji o stanie mienia Gminy Zabrodzie NIE Uchwalony obowiązujący
0050.13.2019 2019-03-28 sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy Zabrodzie za 2018 rok NIE Uchwalony obowiązujący
0050.7.2019 2019-02-04 w sprawie wyznaczenia Inspektora ochrony danych w Urzędzie Gminy Zabrodzie i jednostkach organizacyjnych gminy NIE Uchwalony obowiązujący
Pierwsza 1 2 3 4 5  ... Ostatnia