wyszukiwanie zaawansowane

MENU

Strona Podmiotowa: Gmina Zabrodzie - BIP ARCHIWALNY od 31.05.2019r.

Urząd Gminy Zabrodzie - Plany i sprawozdania z działalności - jednostki organizacyjne

Informacje:

Data Tytuł Autor informacji
2019-05-10 Sprawozdanie finansowe za 2018 rok Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabrodziu Beata Wójcik
2019-05-10 Sprawozdania finansowe Gminnego Ośrodka Kultury za 2018 rok Małgorzata Wiśniewska
2019-05-10 Sprawozdania finansowe Gminnej Biblioteki Publicznej w Zabrodziu za 2018 rok Małgorzata Wiśniewska
2016-03-31 Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabrodziu za rok 2015 Irena Dziarska
2016-02-25 Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Zabrodziu w 2015 r. Małgorzata Wiśniewska
2016-02-25 Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Zabrodziu w 2015 roku Małgorzata Wiśniewska
2015-04-02 Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Zabrodzie za 2014 rok Irena Dziarska
2015-04-02 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ZABRODZIU ZA ROK 2014 Irena Dziarska
2012-04-04 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ZABRODZIU Irena Dziasrska
2012-03-29 SPRAWOZDANIE z działalności GMINNEGO OŚRODKA KULTURY w ZABRODZIU w 2011r. Małgorzata Wiśniewska
2012-03-29 SPRAWOZDANIE z działalności GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ w Zabrodziu w 2011r. Małgorzata Wiśniewska
2011-03-24 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GOPS ZABRODZIE ZA OKRES OD 01.01.2010r. do 31.12.2 Dziarska Irena
2011-03-24 Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowy Dziarska Irena
2007-04-26 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO CENTRUM KULTURY w Zabrodziu w 2006r. Wiśniewska Małgorzata
2007-04-02 Sprawozdanie z działalności GOPS Zabrodzie za okres od 01.01.2006r. do 31.12.200 Dziarska Irena
2006-06-29 Sprawozdanie z działalności GOPS Zabrodzie za okres od 01.01.2005 do 31.12.2005 Jacek Garbarczyk
2006-06-29 Sprawozdanie z działalności Gminnego Centrum Kultury w Zabrodziu w 2005r. Wiśniewska Małgorzata
2005-06-03 Sprawozdanie z działalności GOPS Zabrodzie za okres od 01.01.2004r. do 31.12.04r Dziarska Irena