wyszukiwanie zaawansowane

MENU

Strona Podmiotowa: Gmina Zabrodzie - BIP ARCHIWALNY od 31.05.2019r.

Szczegóły informacji:

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym

Data: 2008-11-03
Autor: Adam Ołdak
Treść informacji / streszczenie:
Na podstawie art. 37 ust. 1 i art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2004r. Nr 261 poz. 2603 z późn. zm./ oraz ß 13 rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. z 2004r. Nr 207 poz. 2108/.


Wójt Gminy Zabrodzie ogłasza

przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Zabrodzie, położonych w miejscowości Zabrodzie przy ul. Słonecznej, oznaczonych
w ewidencji gruntów jako działki:
- Nr 423 o pow. 680m2 - cena wywoławcza 75 195,00zł - wadium 3 760,00zł;
- Nr 427 o pow. 884m2 - cena wywoławcza 95 394,00zł - wadium 4 770,00zł,
dla których Sąd Rejonowy w Wyszkowie prowadzi księgę wieczystą KW Nr OS1W/00029795/5.
Przetarg odbędzie się w dniu 1 grudnia 2008 roku o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy Zabrodzie
ul. Wł. St. Reymonta 51, I piętro - sala konferencyjna.
W przetargu mogą wziąć udział osoby, które wpłaciły wadium przelewem na konto Urzędu Gminy
w Zabrodziu - Polski Bank Spółdzielczy w Wyszkowie Oddział w Zabrodziu Nr 31 8931 0003 0300 2293 2019 0006 w terminie, tak aby najpóźniej w dniu 27 listopada 2008 roku wymagana kwota znajdowała się na wskazanym koncie.
Dla terenu, na którym znajdują się przedmiotowe działki gruntu nie ma obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Dla powyższych nieruchomości zostały wydane decyzje
o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego:
- Decyzja Nr PŚI 7331/136/2008 z dnia 02.10.2008r. dla działki Nr ew. 423 położonej przy
ul. Słonecznej.
- Decyzja Nr PŚI 7331/137/2008 z dnia 02.10.2008r. dla działki Nr ew. 427 położonej przy ul. Słonecznej.
Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia w/w nieruchomości, zaś pozostałym osobom zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni od dnia przetargu. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uNa podstawie art. 37 ust. 1 i art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2004r. Nr 261 poz. 2603 z późn. zm./ oraz ß 13 rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. z 2004r. Nr 207 poz. 2108/.


Wójt Gminy Zabrodzie ogłasza

przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Zabrodzie, położonych w miejscowości Zabrodzie przy ul. Słonecznej, oznaczonych
w ewidencji gruntów jako działki:
- Nr 423 o pow. 680m2 - cena wywoławcza 75 195,00zł - wadium 3 760,00zł;
- Nr 427 o pow. 884m2 - cena wywoławcza 95 394,00zł - wadium 4 770,00zł,
dla których Sąd Rejonowy w Wyszkowie prowadzi księgę wieczystą KW Nr OS1W/00029795/5.
Przetarg odbędzie się w dniu 1 grudnia 2008 roku o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy Zabrodzie
ul. Wł. St. Reymonta 51, I piętro - sala konferencyjna.
W przetargu mogą wziąć udział osoby, które wpłaciły wadium przelewem na konto Urzędu Gminy
w Zabrodziu - Polski Bank Spółdzielczy w Wyszkowie Oddział w Zabrodziu Nr 31 8931 0003 0300 2293 2019 0006 w terminie, tak aby najpóźniej w dniu 27 listopada 2008 roku wymagana kwota znajdowała się na wskazanym koncie.
Dla terenu, na którym znajdują się przedmiotowe działki gruntu nie ma obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Dla powyższych nieruchomości zostały wydane decyzje
o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego:
- Decyzja Nr PŚI 7331/136/2008 z dnia 02.10.2008r. dla działki Nr ew. 423 położonej przy
ul. Słonecznej.
- Decyzja Nr PŚI 7331/137/2008 z dnia 02.10.2008r. dla działki Nr ew. 427 położonej przy ul. Słonecznej.
Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia w/w nieruchomości, zaś pozostałym osobom zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni od dnia przetargu. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uNa podstawie art. 37 ust. 1 i art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2004r. Nr 261 poz. 2603 z późn. zm./ oraz ß 13 rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. z 2004r. Nr 207 poz. 2108/.


Wójt Gminy Zabrodzie ogłasza

przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Zabrodzie, położonych w miejscowości Zabrodzie przy ul. Słonecznej, oznaczonych
w ewidencji gruntów jako działki:
- Nr 423 o pow. 680m2 - cena wywoławcza 75 195,00zł - wadium 3 760,00zł;
- Nr 427 o pow. 884m2 - cena wywoławcza 95 394,00zł - wadium 4 770,00zł,
dla których Sąd Rejonowy w Wyszkowie prowadzi księgę wieczystą KW Nr OS1W/00029795/5.
Przetarg odbędzie się w dniu 1 grudnia 2008 roku o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy Zabrodzie
ul. Wł. St. Reymonta 51, I piętro - sala konferencyjna.
W przetargu mogą wziąć udział osoby, które wpłaciły wadium przelewem na konto Urzędu Gminy
w Zabrodziu - Polski Bank Spółdzielczy w Wyszkowie Oddział w Zabrodziu Nr 31 8931 0003 0300 2293 2019 0006 w terminie, tak aby najpóźniej w dniu 27 listopada 2008 roku wymagana kwota znajdowała się na wskazanym koncie.
Dla terenu, na którym znajdują się przedmiotowe działki gruntu nie ma obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Dla powyższych nieruchomości zostały wydane decyzje
o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego:
- Decyzja Nr PŚI 7331/136/2008 z dnia 02.10.2008r. dla działki Nr ew. 423 położonej przy
ul. Słonecznej.
- Decyzja Nr PŚI 7331/137/2008 z dnia 02.10.2008r. dla działki Nr ew. 427 położonej przy ul. Słonecznej.
Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia w/w nieruchomości, zaś pozostałym osobom zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni od dnia przetargu. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się u

    Informacje systemowe

Tożsamość osoby, która odpowiada za treść informacji Adam Ołdak
Tożsamość osoby, która wytworzyła informację Adam Ołdak
Tożsamość osoby, która udostępniła informację Jacek Gomulski
Data wytworzenia informacji 2008-11-03
Data udostępnienia informacji 2008-11-03