wyszukiwanie zaawansowane

MENU

Strona Podmiotowa: Gmina Zabrodzie - BIP ARCHIWALNY od 31.05.2019r.

Szczegóły informacji:

Ogłoszenie o otwartym naborze partnerów w celu przygotowania i realizacji...

Data: 2011-02-14
Autor: Agnieszka Sosnowska
Treść informacji / streszczenie:
Ogłoszenie o otwartym naborze partnerów
w celu przygotowania i realizacji projektów w ramach POKL

Zgodnie z art. 28 a ust.4 pkt.1-3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 z późn. zm)
Gmina Zabrodzie ogłasza otwarty nabór instytucji partnerskich spoza sektora finansów publicznych w celu przygotowania i realizacji projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

I. Ogłaszający:
Gmina Zabrodzie, woj. mazowieckie
Adres do korespondencji: Urząd Gminy w Zabrodziu ul. Władysława Stanisława Reymonta 51, 07 - 230 Zabrodzie, strona internetowa: www.zabrodzie.pl
Tel. 29 757 12 28 fax. 29 757 12 61, e-mail: [email protected]

II. Cel partnerstwa i obszar współpracy partnerskiej
Celem partnerstwa będzie wspólne tworzenie projektów na każdym etapie, w tym opracowanie celów projektów, rezultatów, działań, metod monitoringu i ewaluacji budżetu, harmonogramu realizacji i innych działań związanych z projektem oraz wspólna realizacja projektów zgodnie z założeniami POKL.

Obszar współpracy partnerskiej:
Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich
• Działanie 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich

Priorytet VII Promocja integracji społecznej
• Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji

Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki
• Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie
- Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju i kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw,
- Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie,

Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
- Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty,
- Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej,
- Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dOgłoszenie o otwartym naborze partnerów
w celu przygotowania i realizacji projektów w ramach POKL

Zgodnie z art. 28 a ust.4 pkt.1-3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 z późn. zm)
Gmina Zabrodzie ogłasza otwarty nabór instytucji partnerskich spoza sektora finansów publicznych w celu przygotowania i realizacji projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

I. Ogłaszający:
Gmina Zabrodzie, woj. mazowieckie
Adres do korespondencji: Urząd Gminy w Zabrodziu ul. Władysława Stanisława Reymonta 51, 07 - 230 Zabrodzie, strona internetowa: www.zabrodzie.pl
Tel. 29 757 12 28 fax. 29 757 12 61, e-mail: [email protected]

II. Cel partnerstwa i obszar współpracy partnerskiej
Celem partnerstwa będzie wspólne tworzenie projektów na każdym etapie, w tym opracowanie celów projektów, rezultatów, działań, metod monitoringu i ewaluacji budżetu, harmonogramu realizacji i innych działań związanych z projektem oraz wspólna realizacja projektów zgodnie z założeniami POKL.

Obszar współpracy partnerskiej:
Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich
• Działanie 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich

Priorytet VII Promocja integracji społecznej
• Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji

Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki
• Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie
- Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju i kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw,
- Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie,

Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
- Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty,
- Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej,
- Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dOgłoszenie o otwartym naborze partnerów
w celu przygotowania i realizacji projektów w ramach POKL

Zgodnie z art. 28 a ust.4 pkt.1-3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 z późn. zm)
Gmina Zabrodzie ogłasza otwarty nabór instytucji partnerskich spoza sektora finansów publicznych w celu przygotowania i realizacji projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

I. Ogłaszający:
Gmina Zabrodzie, woj. mazowieckie
Adres do korespondencji: Urząd Gminy w Zabrodziu ul. Władysława Stanisława Reymonta 51, 07 - 230 Zabrodzie, strona internetowa: www.zabrodzie.pl
Tel. 29 757 12 28 fax. 29 757 12 61, e-mail: [email protected]

II. Cel partnerstwa i obszar współpracy partnerskiej
Celem partnerstwa będzie wspólne tworzenie projektów na każdym etapie, w tym opracowanie celów projektów, rezultatów, działań, metod monitoringu i ewaluacji budżetu, harmonogramu realizacji i innych działań związanych z projektem oraz wspólna realizacja projektów zgodnie z założeniami POKL.

Obszar współpracy partnerskiej:
Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich
• Działanie 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich

Priorytet VII Promocja integracji społecznej
• Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji

Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki
• Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie
- Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju i kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw,
- Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie,

Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
- Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty,
- Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej,
- Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dOgłoszenie o otwartym naborze partnerów
w celu przygotowania i realizacji projektów w ramach POKL

Zgodnie z art. 28 a ust.4 pkt.1-3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 z późn. zm)
Gmina Zabrodzie ogłasza otwarty nabór instytucji partnerskich spoza sektora finansów publicznych w celu przygotowania i realizacji projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

I. Ogłaszający:
Gmina Zabrodzie, woj. mazowieckie
Adres do korespondencji: Urząd Gminy w Zabrodziu ul. Władysława Stanisława Reymonta 51, 07 - 230 Zabrodzie, strona internetowa: www.zabrodzie.pl
Tel. 29 757 12 28 fax. 29 757 12 61, e-mail: [email protected]

II. Cel partnerstwa i obszar współpracy partnerskiej
Celem partnerstwa będzie wspólne tworzenie projektów na każdym etapie, w tym opracowanie celów projektów, rezultatów, działań, metod monitoringu i ewaluacji budżetu, harmonogramu realizacji i innych działań związanych z projektem oraz wspólna realizacja projektów zgodnie z założeniami POKL.

Obszar współpracy partnerskiej:
Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich
• Działanie 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich

Priorytet VII Promocja integracji społecznej
• Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji

Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki
• Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie
- Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju i kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw,
- Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie,

Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
- Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty,
- Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej,
- Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym d

 Załączniki

Załącznik nr: 1

    Informacje systemowe

Tożsamość osoby, która odpowiada za treść informacji Adam Ołdak
Tożsamość osoby, która wytworzyła informację Agnieszka Sosnowska
Tożsamość osoby, która udostępniła informację Jacek Gomulski
Data wytworzenia informacji 2011-02-14
Data udostępnienia informacji 2011-02-14