wyszukiwanie zaawansowane

MENU

Strona Podmiotowa: Gmina Zabrodzie - BIP ARCHIWALNY od 31.05.2019r.

Szczegóły informacji:

Ogłoszenie o wyborze partnera

Data: 2011-03-10
Autor: Agnieszka Sosnowska
Treść informacji / streszczenie:
W związku z ogłoszeniem otwartego naboru partnerów w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Dla następującego obszaru współpracy partnerskiej:

Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich
• Działanie 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich

Priorytet VII Promocja integracji społecznej
• Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji

Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki
• Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie
- Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju i kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw,
- Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie,

Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
- Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty,
- Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej,
- Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

- Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty,
- Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich
Gmina Zabrodzie podaje do publicznej wiadomości informację o wyborze oferty .
Pełna treść ogłoszenia w załączniku.

 Załączniki

Załącznik nr: 1

    Informacje systemowe

Tożsamość osoby, która odpowiada za treść informacji Adam Ołdak
Tożsamość osoby, która wytworzyła informację Agnieszka Sosnowska
Tożsamość osoby, która udostępniła informację Jacek Gomulski
Data wytworzenia informacji 2011-03-10
Data udostępnienia informacji 2011-03-10