wyszukiwanie zaawansowane

MENU

Strona Podmiotowa: Gmina Zabrodzie - BIP ARCHIWALNY od 31.05.2019r.

Szczegóły informacji:

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Data: 2006-10-17
Autor: Wójt Gminy Marek Gołaszewski
Treść informacji / streszczenie:
Zabrodzie, dn. 17.10.2006r.
Nr 7624/ 48 /06


DECYZJA

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.Na podstawie, art. 46 ust. 1 pkt 1, art. 46a ust. 1 i 7 pkt 4, art. 48 ust. 1 i 2 pkt 1, art. 53 oraz art. 56 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 ze zm.) w zw. z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), a także ß3 ust. 1 pkt 40 rozporządzenia rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r., w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań zawiązanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 ze zm.)

po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Zabrodzie, ul. Wł. St. Reymonta 51, 07-230 Zabrodzie.
określam

następujące środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Gaj - Zazdrość od miejscowości Mostówka gmina Zabrodzie pod warunkiem zachowania wymogów w zakresie ochrony środowiska:
1. organizacji zaplecza budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony środowiska, budownictwa i bhp, tak by na skutek braku porządku, niewłaściwego zabezpieczenia materiałów, maszyn i urządzeń przed awariami nie doszło do skażeń, zanieczyszczeń i zniszczeń w środowisku,
2. ograniczenia do niezbędnego minimum obszaru objętego pracami budowlanymi,
3. wykorzystywania do prac sprawnego technicznie sprzętu budowlanego, przy czym ważna jest tutaj zarówno jakość sprzętu, jego prawidłowa eksploatacja i konserwacja oraz dodatkowe wyposażenie w urządzenia zmniejszające niekorzystne oddziaływanie na środowisko, w szczególności możliwość zanieczyszczenia środowiska wodno-gruntowego przez niekontrolowane wycieki substancji ropopochodnych,
4. przeprowadzenia po zakończeniu prac pełneZabrodzie, dn. 17.10.2006r.
Nr 7624/ 48 /06


DECYZJA

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.Na podstawie, art. 46 ust. 1 pkt 1, art. 46a ust. 1 i 7 pkt 4, art. 48 ust. 1 i 2 pkt 1, art. 53 oraz art. 56 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 ze zm.) w zw. z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), a także ß3 ust. 1 pkt 40 rozporządzenia rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r., w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań zawiązanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 ze zm.)

po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Zabrodzie, ul. Wł. St. Reymonta 51, 07-230 Zabrodzie.
określam

następujące środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Gaj - Zazdrość od miejscowości Mostówka gmina Zabrodzie pod warunkiem zachowania wymogów w zakresie ochrony środowiska:
1. organizacji zaplecza budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony środowiska, budownictwa i bhp, tak by na skutek braku porządku, niewłaściwego zabezpieczenia materiałów, maszyn i urządzeń przed awariami nie doszło do skażeń, zanieczyszczeń i zniszczeń w środowisku,
2. ograniczenia do niezbędnego minimum obszaru objętego pracami budowlanymi,
3. wykorzystywania do prac sprawnego technicznie sprzętu budowlanego, przy czym ważna jest tutaj zarówno jakość sprzętu, jego prawidłowa eksploatacja i konserwacja oraz dodatkowe wyposażenie w urządzenia zmniejszające niekorzystne oddziaływanie na środowisko, w szczególności możliwość zanieczyszczenia środowiska wodno-gruntowego przez niekontrolowane wycieki substancji ropopochodnych,
4. przeprowadzenia po zakończeniu prac pełneZabrodzie, dn. 17.10.2006r.
Nr 7624/ 48 /06


DECYZJA

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.Na podstawie, art. 46 ust. 1 pkt 1, art. 46a ust. 1 i 7 pkt 4, art. 48 ust. 1 i 2 pkt 1, art. 53 oraz art. 56 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 ze zm.) w zw. z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), a także ß3 ust. 1 pkt 40 rozporządzenia rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r., w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań zawiązanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 ze zm.)

po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Zabrodzie, ul. Wł. St. Reymonta 51, 07-230 Zabrodzie.
określam

następujące środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Gaj - Zazdrość od miejscowości Mostówka gmina Zabrodzie pod warunkiem zachowania wymogów w zakresie ochrony środowiska:
1. organizacji zaplecza budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony środowiska, budownictwa i bhp, tak by na skutek braku porządku, niewłaściwego zabezpieczenia materiałów, maszyn i urządzeń przed awariami nie doszło do skażeń, zanieczyszczeń i zniszczeń w środowisku,
2. ograniczenia do niezbędnego minimum obszaru objętego pracami budowlanymi,
3. wykorzystywania do prac sprawnego technicznie sprzętu budowlanego, przy czym ważna jest tutaj zarówno jakość sprzętu, jego prawidłowa eksploatacja i konserwacja oraz dodatkowe wyposażenie w urządzenia zmniejszające niekorzystne oddziaływanie na środowisko, w szczególności możliwość zanieczyszczenia środowiska wodno-gruntowego przez niekontrolowane wycieki substancji ropopochodnych,
4. przeprowadzenia po zakończeniu prac pełneZabrodzie, dn. 17.10.2006r.
Nr 7624/ 48 /06


DECYZJA

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.Na podstawie, art. 46 ust. 1 pkt 1, art. 46a ust. 1 i 7 pkt 4, art. 48 ust. 1 i 2 pkt 1, art. 53 oraz art. 56 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 ze zm.) w zw. z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), a także ß3 ust. 1 pkt 40 rozporządzenia rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r., w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań zawiązanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 ze zm.)

po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Zabrodzie, ul. Wł. St. Reymonta 51, 07-230 Zabrodzie.
określam

następujące środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Gaj - Zazdrość od miejscowości Mostówka gmina Zabrodzie pod warunkiem zachowania wymogów w zakresie ochrony środowiska:
1. organizacji zaplecza budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony środowiska, budownictwa i bhp, tak by na skutek braku porządku, niewłaściwego zabezpieczenia materiałów, maszyn i urządzeń przed awariami nie doszło do skażeń, zanieczyszczeń i zniszczeń w środowisku,
2. ograniczenia do niezbędnego minimum obszaru objętego pracami budowlanymi,
3. wykorzystywania do prac sprawnego technicznie sprzętu budowlanego, przy czym ważna jest tutaj zarówno jakość sprzętu, jego prawidłowa eksploatacja i konserwacja oraz dodatkowe wyposażenie w urządzenia zmniejszające niekorzystne oddziaływanie na środowisko, w szczególności możliwość zanieczyszczenia środowiska wodno-gruntowego przez niekontrolowane wycieki substancji ropopochodnych,
4. przeprowadzenia po zakończeniu prac pełne

    Informacje systemowe

Tożsamość osoby, która odpowiada za treść informacji Marek Gołaszewski
Tożsamość osoby, która wytworzyła informację Marek Gołaszewski
Tożsamość osoby, która udostępniła informację Jacek Gomuski
Data wytworzenia informacji 2006-10-17
Data udostępnienia informacji 2006-10-17