wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Powiat Garwoliński

Dni i godziny pracy urzędu:

Starostwo Powiatowe w Garwolinie (Nowy budynek) -

od poniedziałku do piątku w godz.8.00 do 16.00

Godziny pracy komórek organizacyjnych urzędu

Komórka organizacyjna Dni i godziny pracy Dni i godziny załatwiania spraw w urzędzie
Wydział Organizacyjno-Administracyjny poniedziałki - piątki od 8.00 - 16.00 sekterariat i kancelaria od 2016 roku pracują od godz. 8.00 - 16.00 od poniedziałku do piątku od 8.00 - 16.00
Wydział Finansowy od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 16.00 od poniedziałku do piątku
w godzinach od 8.00 - 16.00
Wydział Edukacji, Kultury i Sportu przyjmowanie interesantów od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 - 16.00, oprócz sobót i niedziel od poniedziałku do piątku
w godz. od 8.00 do 16.00
Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska od poniedziałku do piatku od godz. 8.00 do 16.00 od poniedziałku do piatku od godz. 8.00 do 16.00
Wydział Komunikacji od poniedziałku do piątku od 8.00 - 16.00 oprócz sobót i niedziel (tel. 25/684-28-50 lub centrala 25/ 684-30-10 od poniedziałku do piątku od 8.00 - 16.00
Wydział Inwestycji i Nadzoru Właścicielskiego od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00 poniedziałki - piątki od 8.00 - 16.00
Wydział Budownictwa poniedziałki od godz. 8.00 - 16.00 oprócz sobót i niedziel od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 16.00
Zespół Radców Prawnych od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00
od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00
Wicestarosta Powiatu Garwolińskiego od poniedziałku do piątku od godz.8.00-16.00 od poniedziałku do piątku od godz.8.00-16.00
Sekretarz Powiatu Garwolińskiego od poniedziałku do piątku od godz.8.00-16.00 od poniedziałku do piątku od godz.8.00-16.00
Skarbnik Powiatu Garwolińskiego od poniedziałku do piątku od godz.8.00-16.00 od poniedziałku do piątku od godz.8.00-16.00
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
pon.-pt. godz 8.00-16.00
codziennie w godzinach pracy urzędu
członek Zarządu Powiatu posiedzenia Zarządu Powiatu odbywają się cyklicznie w każdy wtorek (w razie potrzeby w inny dzień)
Powiatowy Zarząd Dróg w Garwolinie Poniedziałek - Piątek
w godz. 7.00-15.00
Poniedziałek - Piątek
w godz. 7.00-15.00
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych poniedziałki - piątki od 8.00-16.00 poniedziałki - piątki od 8.00-16.00
Starosta Powiatu Garwolińskiego poniedziałki - piątki od godz. 8.00-16.00 poniedziałki od godz. 8.00
(po uprzednim zapisaniu się w sekretariacie starostwa)
Audytor Wewnętrzny
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 16.00 od poniedzialku do piątku w godz. 8.00 - 16.00
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego poniedziałek-piatek w godz. 8.00-16.00 w godzinach funkcjonowania urzędu
Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności Spr. Społ. i Obywatelskich poniedziałki - piątki od godz. 8.00 do 16.00 w godzinach pracy urzędu
Powiatowy Rzecznik Konsumentów poniedziałek, wtorek od godz. 8.00 do 16.00 w godzinach urzędowania
Inspektor BHP od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00
Inspektor Ochrony Danych od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00