wyszukiwanie zaawansowane

MENU

Strona Podmiotowa: Gmina Zabrodzie - BIP ARCHIWALNY od 31.05.2019r.

Wydarzenia bieżące...:

Data: Tytuł: Autor:
2019-03-29 Nieodpłatna pomoc prawna Starostwo Powiatowe w Wyszkowie
2012-03-19 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ Agnieszka Sosnowska
2011-09-14 Obwieszczenie Marek Kalinowski
2011-09-06 Obwieszczenie o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego Ołdak Adam
2011-06-17 Obwieszczenie Ołdak Adam
2011-06-07 Obwieszczenie - budowa stacji bazowej telefonii komórkowej Ołdak Adam
2011-04-07 Obwieszczenie Ołdak Adam
2011-03-10 Ogłoszenie o wyborze partnera Agnieszka Sosnowska
2011-02-14 Ogłoszenie o otwartym naborze partnerów w celu przygotowania i realizacji... Agnieszka Sosnowska
2010-02-22 Ogłoszenie o wyborze partnera Adam Ołdak
2010-01-26 Ogłoszenie o otwartym naborze partnerów Adam Ołdak
2009-11-26 Obwieszczenie Jan Korybczak
2009-05-21 Ogłoszenie o wyborze partnera Agnieszka Sosnowska
2009-04-29 Ogłoszenie o otwartym naborze partnerów Agnieszka Sosnowska
2009-01-28 Obwieszczenie (budowa odcinka drogi powiatowej Nr 4420 w relacji Niegów - Młynar Korybczak Jan
2008-11-07 Obwieszczenie - decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację... Jan Korybczak
2008-11-04 Zaproszenie do składania ofert na usługi integracji społecznej Irena Dziarska
2008-11-03 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym Adam Ołdak
2008-10-30 Obwieszczenie o podjęciu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na reali Jan Korybczak
2008-10-02 Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego Jan Korybczak
2008-09-17 Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego Jan Korybczak
2008-09-12 Obwieszczenie o rozprawie Jan Korybczak
2008-06-18 Konkurs na stanowisko dyrektora szkoły Adam Ołdak
2008-05-20 Obwieszczenie o rozprawie Jan Korybczak
2008-03-03 Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagos Dąbrowski Jerzy
2007-10-23 Przystąpienie do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania.. Jan Korybczak
2007-09-26 Obwieszczenie Ołdak Adam
2007-07-13 Obwieszczenie o rozprawie Ołdak Adam
2007-03-02 Zawiadomienie o postępowaniu administracyjnym Ołdak Adam
2007-02-26 Zawiadomienie o postępowaniu administracyjnym Adam Ołdak
2007-02-26 Zawiadomienie o postępowaniu administracyjnym Ołdak Adam
2007-02-26 Zawiadomienie o postępowaniu administracyjnym Ołdak Adam
2006-10-17 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Wójt Gminy Marek Gołaszewski
2006-10-17 Obwieszczenie Wójt Gminy Marek Gołaszewski
2006-09-07 Zawiadomienie Jan Korybczak
2005-06-22 Przekazanie w zarząd dróg powiatowych Jan Korybczak